About

Kinh tế học vô hại (KTHVH) là dự án phi lợi nhuận chia sẻ kiến thức “Vô Hại” về kinh tế học, khoa học dữ liệu và phương thức kết hợp chúng trong nghiên cứu các vấn đề chính sách, xã hội và quyết định kinh doanh. Thông qua hoạt động chia sẻ các bài viết, Kinh Tế Học Vô Hại mong muốn trở thành nơi giao lưu, kết nối những nhà nghiên cứu Việt Nam đồng thời cũng là một nguồn gợi mở kiến thức cho các bạn trẻ có quan tâm về kinh tế học và khoa học dữ liệu.

Cái tên KTHVH có cảm hứng xuất phát từ tinh thần “Vô hại” xuyên suốt cuốn sách “Mostly Harmless Econometrics” được viết bởi nhà Nobel Kinh tế Angrist và đồng tác giả Pischke. Hiểu một cách đơn giản, vô hại nghĩa là không gây tác hại hay nguy hiểm. Với tinh thần đó, cuốn sách tập trung vào những phương pháp nghiên cứu cơ bản đã được kiểm chứng qua thời gian và được áp dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Lấy cảm hứng từ tinh thần “Vô hại” đó, KTHVH - được biên tập bởi các nhà nghiên cứu trẻ tại Anh Quốc - tập trung khai thác và giới thiệu đến bạn đọc cách tiếp cận kiến thức chuyên ngành một cách thực tiễn, tự nhiên và gần gũi. Dù kiến thức luôn phát triển và không ngừng thay đổi theo thời gian, thì tinh thần và mong muốn truyền đạt, sẻ chia và lan toả kiến thức tới nhiều lĩnh vực áp dụng của cuộc sống vẫn luôn được giữ vững và tiếp bước qua nhiều thế hệ.

Comments