Series

Đây là mục tổng hợp những kiến thức đã được Việt hoá từ các tài liệu nước ngoài mà nhóm Kinh tế học Vô hại thấy rằng có thể có hữu ích cho độc giả Việt. Nhóm hướng tới việc Việt hoá nhiều nguồn tài liệu khác nhau vì vậy các bạn nên theo dõi theo từng chủ đề để cập nhật các bài viết trong mỗi chủ đề một cách đầy đủ nhất. Dưới đây là một số chủ đề đã và đang được thực hiện

Suy Luận Nhân Quả Với Python

Chuỗi bài viết về Suy luận Nhân quả với Python và ứng dụng của chúng trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội, chính sách và quyết định kinh doanh.

60 Giây Nhân Quả

Loạt bài viết sử dụng hình ảnh động để diễn tả các phương pháp căn bản trong kinh tế lượng. Bằng cách này, chúng ta sẽ thấy được dữ liệu gốc thay đổi như thế nào nếu ta áp dụng các phương pháp suy luận nhân quả.

Suy Luận Nhân Quả Cho Học Máy

Chuỗi bài này sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng cơ bản về suy luận nhân quả trong bối cảnh của khoa học dữ liệu và học máy.

Python Cho Kinh Tế Học

Chuỗi bài này sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng cơ bản về ứng dụng của Python trong việc giải quyết các vấn đề trong Kinh tế học.