Recent Posts

Sơ lược về Phân tích Dữ liệu

10 minute read

Trước khi bắt đầu, các bạn có thể cài đặt Python và các packages phục vụ cho việc phân tích dữ liệu một cách dễ dàng thông qua Anaconda tại đây https://www.a...

Có chăng làn sóng tự tử theo người nổi tiếng?

4 minute read

Từ cuối thế kỉ trước, các nhà kinh tế bắt đầu tìm những lời giải thích duy lý cho hành động tự kết thúc cuộc đời thay vì thừa nhận nó là một biểu hiện bệnh l...