Suy Luận Nhân Quả Với Python

Chuỗi bài viết về Suy luận Nhân quả với Python và ứng dụng của chúng trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội, chính sách và quyết định kinh doanh.

Đây là bản Việt hóa cuốn sách online Suy luận Nhân quả cho những Chiến binh Quả cảm Chân Chính (Causal Inference for the Brave and True) của tác giả Matheus Facure

Nguyên tác dựa trên nguồn tài liệu của các học giả uy tín như Joshua Angrist, Jorn-Steffen Pischke, Alberto Abadie, Christopher Walters, Miguel Hernan, Jamie Robinsons, Scott Cunningham…

Các bài viết được chuyển ngữ bởi Nhóm Kinh tế học Vô hại, dữ liệu và Jupyter Notebook lưu trữ tại GitHub


Chuỗi bài này bao gồm các chủ đề sau:

Biến Công cụ

25 minute read

SUY LUẬN NHÂN QUẢ VỚI PYTHON - KỲ 8

Điểm xu hướng

31 minute read

SUY LUẬN NHÂN QUẢ VỚI PYTHON - KỲ 11